Általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések

1. A jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF) a

Neve: C-SPED 84 KFT.

Cégjegyzékszám: 11-09-13889

Székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 9.

Telephely: 2500 Esztergom, Hősök tere 11.

Adószám: 14348390-2-11

Bankszámla: 10700361-47228304-51300009

Számlavezető: CIB BANK

Ügyfélszolgálati elérhetőség: +36 30 086 9630

E-mail: info(kukac)h11rooms.hu

(továbbiakban: Panzió) által üzemeltetett

H11 Rooms Esztergom elnevezésű 2500 Esztergom, Hősök tere 11. cím alatt található 5 csillagos panzió besorolású szálláshelyén, panziójában nyújtott szálláshely-szolgáltatásai/kapcsolódó szolgáltatásai (együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének, illetve e tárgyban létrejött szerződések feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi a Panzióval kötendő szerződés részét képezi.

Jelen ÁSZF kiterjed valamennyi a Panzió által elfogadott, Szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő fél vagy más vendég jogait és/vagy kötelezettségeit érintő szabályzatra. szabályzatokra. Amennyiben szabályzatok és ÁSZF rendelkezései egymással ütköznének, vagy ellentmondanak, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

3. A Panzió által nyújtott Szolgáltatások a Panzióval szerződött TMRW Kft (Cg.01-09-294779; Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28.; Statisztikai számjele: 25892295-5829-113-01; továbbiakban: Szolgáltató) és a Panzió által üzemeltett www.h11rooms.hu honlapon (továbbiakban: H11 Honlap) és TMRW Hotels, TMRW Hostels, TMRW Apartments és TMRW Offices nevű mobil alkalmazáson (továbbiakban: TMRW Applikáció) keresztül vehető igénybe; foglalás, megrendelés leadása és így Panzióval kötendő valamennyi szerződés Szolgáltató előbbi platformjain keresztül lehetséges Szolgáltató általános szerződési feltételinek (továbbiakban: H11 ÁSZF) keretén belül.

4. Előbbi pontra tekintettel a PAnzió kijelenti, hogy Szolgáltatót felhatalmazta arra, hogy nevében és helyett teljes körűen eljárjon, szerződést kössön, foglalást, megrendelést, egyedi rendelést vegyen fel a TMRW ÁSZF-nek megfelelően. Panzió kijelenti, hogy TMRW ÁSZF-et korábban elfogadta és magára nézve kötelezőnek tartja a továbbiakban is.

TMRW ÁSZF Szolgáltató TMRW Honlapján és TMRW Applikációjában elérhető.